Монгол улсын Засгийн Газараас баталсан 10 их наядын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Ажлын байрыг дэмжих” 3% хүүтэй, 3 жилийн хугацаатай зээлийг танилцуулж байна.