“Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт уралдааны эхний хагас жилийн дүн, систем ашиглалт, стандартын тухай ойлголт, цаашид анхаарах асуудлын талаарх сургалт, хэлэлцүүлгийг НЗДТГ, НЗДТГазрын Сургалт, судалгааны төв, “Хүний хөгжил судалгаа, сургалтын төв”-тэй хамтран 2020 оны 08 дугаар сарын 13,17,18,19,20-ний өдрүүдэд Нийслэлийн 9 дүүргийн хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нийт 630 албан хаагчдыг хамруулан зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга Н.Билэгсайхан “Стандартын тухай ойлголт болон болзолт уралдааны явц, үр дүн, системийн ач холбогдлын талаар дүүргүүдийн хороо тус бүр дээр цаашид анхааран хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр танилцуулга хийж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

Эх сурвалж: Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар

ХАРИУЛАХ

Сэтгэгдэл оруулна уу!
Энд нэрээ оруулна уу